Disclaimer
Hoewel de website van CheckWebwinkel met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan geen enkele garantie worden gegeven dat de beschikbare informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig en/of juist is.

Een deel van de informatie op de website CheckWebwinkel is afkomstig van consumenten en/of webwinkeliers. CheckWebwinkel kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van deze informatie. Ook kan CheckWebwinkel.nl niet verantwoordelijk worden gehouden, noch aansprakelijk worden gesteld voorde inhoud van de geplaatste informatie.

Als bezoeker bezoekt u onze site geheel op eigen risico. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via CheckWebwinkel is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Het is niet toegestaan op deze website uitlatingen te doen met een gewelddadig, racistisch, seksueel of een ander aanstootgevend karakter, dit alles aan CheckWebwinkel ter beoordeling. Voor zover door het plaatsen van dergelijke mededelingen CheckWebwinkel schade ondervindt, houdt CheckWebwinkel de plaatsende persoon daarvoor aansprakelijk.

Copyright
Het is niet toegestaan deze site of delen daarvan te kopiëren, over te nemen, te wijzigen of anders dan ter kennisname van de hier opgenomen informatie te gebruiken, behoudens voor zover daar schriftelijk en voorafgaande toestemming voor is verleend door CheckWebwinkel.

Privacy verklaring
Met het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het verzamelen van informatie.

CheckWebwinkel maakt gebruik van Cookies. Deze kleine tekstbestanden maken het mogelijk uw computer te herkennen wanneer ons opnieuw bezoekt. Ze identificeren de computer en geen personen. Cookies helpen ons de betrouwbaarheid van de website te verhogen. Mocht u geen cookies willen ontvangen dan kunt u deze blokkeren in de internetbrowser.

Indien u als consument via deze website informatie wilt plaatsen vragen wij naar uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden opgeslagen in een database om de betrouwbaarheid van de reviews te verhogen. Wanneer u zich afmeldt worden uw gegevens verwijderd uit onze database
CheckWebwinkel verkoopt, ruilt of verhuurt geen consumenten informatie aan derden